Aqua Filling - Perfectus

Aqua Filling

Iako su silikonski implantati zlatni standard u korekciji oblika i veličine grudi, ponekad se javljaju pacijentkinje koje ne žele takav strani materijal u svom tijelu, a htjele bi povećanje dojki ili korekciju asimetrije. Danas kao novinu nudimo ne samo povećanje dojk,i već i korekciju kontura tkiva tijela, korekciju zadnjice, listova i drugih regija na tijelu biorazgradivim AquaFilling gelom sa dugotrajnim djelovanjem.

Sam zahvat je dosta elegantan i prihvatljiv većini žena, jer ne zahtijeva nikakvu posebnu pripremu niti oporavak. Naime, u lokalnoj anesteziji se specijalnim malim kanilama infiltrira preparat, a pacijent nakon zahvata odlazi kući bez zavoja, steznika i tragova rada. Odmah se vraća uobičajenim životnim aktivnostima, bez ikakvih ograničenja. Ova metoda je idealno rješenje za korekciju zadnjice i listova, pogotovo što malim izborom silikonskih implantata za ove regije često ne postižemo adekvatne rezultate, a primjenom gela moguće je preciznije modeliranje tretirane regije.

AquaFilling je bezbjedan sterilni sintetički hidrofilni gel, koji je biokompatibilan sa ljudskim tkivom. Njegova struktura se bazira na višestrukim vodonikovim H-vezama, koje nastaju djelovanjem između karbonilnih i amino grupa. Sastav mu je sledeći:

– Katjon kopoliamid – 2%
– 0,9%-tni fiziološki rastvor natrijum hlorida – 98%

Kako 98% njegovog sastava čini 0,9-tni fiziološki rastvor natrijum hlorida, ljudsko tijelo ga polako apsorbuje, što garantuje dugotrajni efekat u trajanju od 5-8 god.

eh