Naš tim - Perfectus

Naš tim

Stevo Martić
Mr dr sci med.
specijalista za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju
Biografija
Milomir Ninković
Prof. dr
specijalista za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju
Marijan Novaković
Prof. dr sci med.
specijalista za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju načelnik (VMA) u Beogradu
Mario Zambelli
Dr sci med.
specijalista za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju poliklinika "Zambelli", Rijeka
Nenad Stepić
Doc. dr sci med.
specijalista za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju načelnik Klinike za plastičnu hirurgiju i opekotine na (VMA) u Beogradu
Mirjana Martić
Terapeut
Aleksandra Popović
Diplomirani medicinar zdravstvene njege